Marmur od starożytności jest stosowany jako cenny
materiał budowlany, rzeźbiarski oraz architektoniczny.
Marmury wydobywa się przy użyciu różnych urządzeń tnących,
nie stosuje się materiałów wybuchowych, gdyż prowadzą one
do spękania skał i drastycznej redukcji bloczności złoża,
co uniemożliwia wydobycie bloków na tyle dużych, by pociąć je
na płyty okładzinowe lub przeznaczyć na rzeźby.